Til
Landsstyret
Sentralstyret
Norske 4H-alumner
4H-gård Norge
Kopi til ansatte, valgkomite, revisor og observatører

Oslo, 5. januar 2024


Landsmøte 2024

4H Norge sitt landsmøte 2024 kunngjøres med dette  (PDF, 146KB)jamfør 4H Norge sine vedtekter § 5, punkt 3. Landsmøtet avholdes på Bømoen leir, på Voss fredag 5. og lørdag 6. juli, i forkant av landsleiren på Voss.

Vedtekter for 4H Norge (PDF, 149KB) - i § 5 finner du utdrag fra kapittelet som omhandler landsmøtet.

utdrag vedtekter

Sakspapirenes gang frem mot landsmøtet

Vedtektene fastsetter frist for inn- og utsending av sakspapirene til landsmøtet.

Se oversikt over fristene under:

  • Kunngjøringen  (PDF, 146KB)(dette brevet) sendes ut 5. januar.
  • Fristen for å sende inn endringsforslag til vedtektene er 5. april (jamfør § 15, se særlig punkt 1 og 2). Det er ikke lov å komme med endringsforslag på endringsforslag til vedtektene under landsmøtet. Bruk vedlagt mal for vedtektsendringer (DOCX, 23KB).
  • Fristen for å sende inn alle andre saker er 5. mai. Av hensyn til sentralstyrets forberedelser, ønsker vi gjerne innsendte saker (DOCX, 77KB) så tidlig som mulig.
  • Sakspapirene til landsmøtet sendes ut senest 24. mai. Øvrige saksdokumenter senest 21. juni (jamfør § 5, punkt 6 og 7).

Forslag til saker og vedtektsendringer sendes Silje S. Høgelid, silje.hogelid@4H.no. Bruk de vedlagte forslagsarkene.

Det anbefales at fylkene organiserer et møte med sin delegasjon enten på telefon/Teams eller fysisk etter 24. mai, der man går gjennom sakspapirene og forbereder innlegg til landsmøtet.

Mer praktisk informasjon om tid, sted og påmelding kommer senere. Rekkefølgen på sakene og mer detaljert program for møtet settes opp av ordførerne og presenteres i salen.

 

Vennlig hilsen

Kjerstin Wøyen Funderud
Ordfører i 4H Norge

Thor Christian Grosås
Varaordfører i 4H Norge