Desember
DatoFrist/aktivitetStadKven
1.Frist årsmøterapportering (årsmelding, samandrag rekneskap, nytt styre, årsplan)Digitalt - Min klubb4H klubb
15.Påmelding Inspirasjonssamling stenger4H Møre og Romsdal
15.Påmelding Superhelg opnar4H Møre og Romsdal