På fylkesårsmøte blir årsplanane vedtatt. Du finn gjeldande versjon under her.

Årsplan for 2023 (vedtatt på årsmøte i 2023) (PDF, 92KB)

Førebels årsplan for 2024 (vedtatt på årsmøte i 2023) (PDF, 216KB)

I kalenderen under har vi lagt inn alle tiltak i årsplanen. I tillegg finn du datoar for påmelding og arrangement i regi av til dømes 4H Norge. 

Her finn du og ei liste over arrangørar av ulike arrangement, som superhelg, leir,nattvolleyball og storkurs. Sjekk kva som er ledig - så kan klubben din spørre om å få vere arrangør.

tabell som viser arrangørene framover