"Vedtekter" betyr regler eller lover. I vedtektene som gjelder for 4H Møre og Romsdal  (PDF, 512KB) står det mellom anna at årsmøtet skal vere samansett av:

  1. To (2) representantar frå kvar klubb valde frå klubben sine teljande medlemmar på årsmøtet til klubben.
  2. Medlemmane i fylkesstyret.
  3. To (2) representantar for 4H-alumnane i fylket, valde på årsmøtet i til alumnklubben.
  4. Ein (1) representant for dei frammøtte arrangementsmedlemmane i fylket. Denne representanten veljast av- og blant dei frammøtte arrangementsmedlemmane under konstitueringa av fylkesårsmøtet.
  5. Ein (1) representant for dei frammøtte kløvermedlemmane. Denne veljast av og blant dei frammøtte kløvermedlemmane under konstitueringa av fylkesårsmøtet.
  6. Ein (1) representant for dei frammøtte 4H-gardane/4H-setrene. Denne veljast av og blant dei frammøtte frå 4H-gardane/4H-setrene under konstitueringa av fylkesårsmøtet.
  7. Ein (1) representant frå fylkesleddet til kvar av medlemsorganisasjonane i 4H Norge. Desse møter utan røysterett.
  8. Fylkesstyret kan invitere observatørar med tale- og forslagsrett til fylkesårsmøtet.
  9. Fylkesstyret kan invitere gjestar utan tale- og forslagsrett til fylkesårsmøtet.