"Vedtekter" betyr regler eller lover. I vedtektene som gjelder for 4H Møre og Romsdal (PDF, 159KB) står det mellom anna at årsmøtet skal vere samansett av:

  • 2 representantar frå kvar klubb valde på årsmøta i klubbane
  • 2 representantar oppnemnde av landbruksavdelinga hos Fylkesmannen
  • 2 representantar for 4H-alumnane i fylket, valde på årsmøtet i alumnklubben
  • 1 representant for dei frammøtte arrangementsmedlemmane i fylket. Denne representanten velgast av og blant dei frammøtte arrangementsmedlemmene under konstitueringa av fylkesårsmøtet.
  • 1 representant for dei frammøtte kløvermedlemmane. Denne velgast av og blant dei frammøtte kløvermedlemmane under konstitueringa av fylkesårsmøtet.
  • 1 representant for dei frammøtte 4H-gardane. Denne velgast av og blant dei frammøtte 4H-gardane under konstitueringa av fylkesårsmøtet.
  • 1 representant frå fylkesleddet til kvar av medlemsorganisasjonane i 4H Norge. Desse møter utan røysterett.
  • 1 representant frå fylkesleddet til kvar av medlemsorganisasjonane tilknytt 4H Møre og Romsdal. Desse møter utan røysterett.
  • Medlemmene i fylkesstyret.