Styret har ansvar for å styre fylkeslaget fram til neste årsmøte. 

Årsmøtet har i styringsdokumenta (handlingsplan, årsplan og budsjett) bestemt kva styret skal prioritere.

Styret i 2023 består av:
Leiar: Ragnhild Bjørkedal
Styremedlemer: Silje Stadheim, Hans Ole Hatle, Ida Risvik og Andreas Skomsø.
Varamedlemer: Ingvild Aasen Grimstad, Hanne Mette Hatle og Malene Hoem. 
Alumnrepresentant: Hege Einset

Ønskjer du kontakt med nokon i fylkesstyret, finn du kontaktinfo her.