Dette er styret som blei valt på sist årsmøte: 

Ungdomar oppstilt til bilete

Frå venstre: Ragnhild Bjørkedal, Anna Kristine Nisja, Berit Fredriksen, Lina Marie Bjørkedal, Silje Stadheim og Tor Inge Aleksandersen. 

Saman har dei ansvar for å styre fylkeslaget fram til neste årsmøte. 

Årsmøtet har i styringsdokumenta (handlingsplan, årsplan og budsjett) bestemt kva styret skal prioritere.

Leiar: Berit Fredriksen
Nestleiar: Lina Marie Bjørkedal
Styremedlemer: Anna Kristine Nisja, Ragnhild S. Bjørkedal og Tor Inge Aleksandersen
Varamedlemer: Lill-Mari Gjerset Remset, Silje Stadheim og Tare Reklev Øvrebø
Alumnrepresentant: Hans Ole Hatle

Ønskjer du kontakt med nokon i fylkesstyret, finn du kontaktinfo her.