Styret har ansvar for å styre fylkeslaget fram til neste årsmøte. 

Årsmøtet har i styringsdokumenta (handlingsplan, årsplan og budsjett) bestemt kva styret skal prioritere.

Styret i 2024 består av:
Leiar: Ragnhild Bjørkedal
Styremedlemer: Silje Stadheim, Ann Iren Lislien, Malene Hoem og Sofie Hamre.
Varamedlemer: Hans Ole Hatle, Olivia Garli Bjørdal og Brage Nogva Strand. 
Alumnrepresentant: Marita Nauste Hamre.

Ønskjer du kontakt med nokon i fylkesstyret, finn du kontaktinfo her.