Dette er styret som blei valt på sist årsmøte: 

Ungdomar oppstilt til bilete

Saman har dei ansvar for å styre fylkeslaget fram til neste årsmøte. 

Årsmøtet har i styringsdokumenta (handlingsplan, årsplan og budsjett) bestemt kva styret skal prioritere.

Ønskjer du kontakt med nokon i fylkesstyret, finn du kontaktinfo her.