Dette er styret som blei valt på sist årsmøte: 

Bilde kjem

Frå venstre: 

Saman har dei ansvar for å styre fylkeslaget fram til neste årsmøte. 

Årsmøtet har i styringsdokumenta (handlingsplan, årsplan og budsjett) bestemt kva styret skal prioritere.

Leiar: Hans Ole Hatle
Nestleiar: 
Styremedlemer: Ragnhild S. Bjørkedal, Silje Stadheim, Ida Risvik og Ingun Bævre
Varamedlemer: Andreas Skomsø, Andrine Ljotebø-Krokå og Hege Einset
Alumnrepresentant: Hanne Mette Hatle

Ønskjer du kontakt med nokon i fylkesstyret, finn du kontaktinfo her.