Programmet er ikkje 100% spikra, men det blir mange kjekke aktivitetar både inne og ute. Vi kan love at det blir mykje kortspel, leikar og veldig god stemning. Laurdagen blir vi ute store delar av dagen, så sjekk vêrmeldinga og ta med nok klede. 

 SASen er ei kjekk og sosial helg for dei eldste i 4H.  Så om de er 15 år, eller fyller det iløpet av året er du hjartleg velkommen til å delta.

Sett av fyste helga i påskeferie og bli med på SASen. Det er avgrensa antall plassar på dette arrangementet, så "fystemann til mølla"-prinsippet gjelder her.  

Generell informasjon  
Vi blir ein heil gjeng som skal ha det kjekt og sosialt i lag.  
Maten blir laga av arrangørar og deltakarar i samarbeid, vi må og saman rydde og det som høyrer med eit måltid.  

Program  
Her kan det komme nokre mindre endringar  

Fredag 22.03.   

18.00 oppmøte   

20.00 Kveldsmat/middag   

21.00 Bli-kjent og sosialt   

Laurdag 23.03.  

09.00 Vekking og frukost   

10.00 Aktivitet (kjem meir informasjon)  

17.00 Fri 

19.00 Middag   

20.00 Felles aktivitet  

Søndag  24.03.

09.30 Vekking og frukost   

10.30 Pakking, rydding og vasking   

12.00 Heimreise 

Pris og påmelding 

Pris: 650kr  

Påmeldinga er open! 

Påmeldingsfrist 10.mars 23.59  

I påmeldinga er det mogleg å hake av for å bli henta på Årø vis du kjem med buss/fly.  

Økonomi skal ikkje vere eit hindring for å delta på 4H sine aktivitetar – alle som vil, skal vere med. Det er mogleg å søkje om deltakarstøtte for å delta på arrangement og aktivitetar. Les meir om 4Hs deltakerstøtte.  

For å melde deg på til sasen må du finne fram medlemsnummeret ditt i 4H. Dersom du ikkje hugsar passordet må du klikke på «glemt passord». Nytt passord blir sendt til registrert e-postadresse i medlemsregistret.  
Klikk på linken for rettleiing for innlogging i medlemsregistret 

Om du lurer på noko om samlinga, ta kontakt med kontoret på: moreogromsdal@4H.no eller 96096783