Deltakerstøtte er for barn og unge under 26 år. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Deltakerstøtte er finansiert med tilskudd fra Bufdir.

Fyll ut skjemaet under for å søka om støtte. Det er foresatt eller klubbrådgiver som bør sende inn søknaden for deltagerne. Søknadene behandles fortløpende, og alle får raskt svar.

Dette kan du søke om deltakerstøtte for:

  • Deltageravgift for leir, kurs, klubbkveld o.l.
  • Transport til og fra et arrangement.
  • Nødvendig utstyr til f.eks. en leir. (NB! Undersøk muligheter for å låne utstyr først!).
  • Kostnader knyttet til ditt 4H-prosjekt.

Du kan ikke søke om deltakerstøtte for betaling av medlemskontingenten.

Søk om deltakerstøtte før du melder deg på et arrangement. Enkelte arrangement krever betaling ved påmelding og da er det viktig at du har vært i kontakt med oss først.

Ved spørsmål kontakt generalsekretær på general@4h.no.

Deltagerstøtte i 4H

Navn på foresatt eller klubbrådgiver som sender søknaden
Skriv inn fornavnet til 4H-er som søker støtte.
Skriv inn etternavnet til 4H-er som søker støtte.
Skriv inn alder til 4H-medlem
Skriv inn navnet på 4H-klubb
Skriv e-post til den som søker støtte.

Jeg søker om støtte for:

Kryss av her om du søker om støtte til arrangement.
Skriv inn navn på arrangement | Deltakeravgift det søkes om | Reiseutgifter
Kryss av her om det søkes om støtte for prosjekt
Fortell kort om prosjektet og hva pengene skal brukes til. | Beløp det søkes om.
Hva søkes det støtte for? | Beløp det søkes om.

Totalbeløp det søkes støtte for.
Begrunn kort hvorfor du søker om økonomisk støtte. Hvorfor er det viktig å få finansiell støtte til deltakelse?Vennligst ikke oppgi sensitiv personinformasjon.
Jeg er ikke en robot. svar på spørmålet over.