Det å skape en parsell hage, besøkshage eller kanskje bare lage god mat sammen gjør at vi blir bedre kjent med hverandre, føler mestring, lærer av hverandre og føler en tilhørighet.

4H-gården kan være en flott arena for unger med en annen kulturell bakgrunn,og barn og unge med fysiske og psykiske utfordringer.

Miriam Sandvær Ottesen prosjektleder Grønn inkludering – Sammen er vi mange presenterer arbeidet i Nordland, og vi ser på proaktive tiltak for reell inkludering og får gode tips fra Barriereveilederen.

Påmelding til: irene.pande@4h.no.
Møtelenke og påminnelse sendes ut til påmeldte deltagere dagen før.

(Vi åpner møtet 10 minutter før start for å være sikker på at det tekniske fungere og at alle for logget seg på).