Dersom fylkesstyreleder ikke kan møte velger fylkesstyret en representant fra styret som møter i dens sted. 4H-gård Norge og Norske 4H-alumner har en representant hver i landsstyret i tillegg til de som sitter i sentralstyret, og velger selv hvem som skal møte.

Fristen for å sende inn saker til møtet er 27. september. Spør gjerne generalsekretær på signe.lindbraaten@4h.no eller noen du kjenner i sentralstyret dersom du lurer på noe om sakspapirene eller møtet.

Møtet finner sted i Tromsø sentrum. Mer informasjon sendes til de påmeldte.

Sakspapirene sendes ut til landsstyret senest 8. oktober.

Se også kunngjøring sendt landsstyrets medlemmer 8. september.