1. Velkomen!
  2. Kort informasjon om koronasituasjonen og kva bør vi tenke på når vi skal planlegge leir 
  3. Til inspirasjon
  4. Leirbålprat
    1.    gruppearbeid kor deltakarane får idemyldre rundt enkel organisering av leir
    2.    oppsummering i plenum

Etter møtet vil deltakerne (og andre) som har meldt seg på i skjemaet under bli invitert til eige team kor ein kan utveksle idear og erfaringar vidare.

Programleiar: Hovudkomiteen for Landsleir 2022

Målgruppe: for alle frivillige leirarrangørar og fylkestillitvalde i 4H

Påmelding: Ingen påmelding, men registrer deg for å bli med i teamet 4H-leirbål på Teams

Klikk her for å bli med i møtet

Finn ut mer | Møtealternativer