Vi starter fredag kl.17.30 på Holt Økopark, og avslutter med lunsj kl.12.00 på søndag.

På fredag vil vi få informasjon om Holt Økopark og status i prosjektet 4H-gård i Nord. Dere vil få servert et varmt måltid på Holt fredag kveld. Etter programslutt reiser vi sammen til Scandic Ishavshotell hvor vi har rom og vil fortsette resten av helgen.

Lørdag er det årsmøte, etter møtet reiser vi til Tromsø Arctic Reindeer hvor vi får oppleve samisk kultur. Vi får en minneverdig reinsledetur, nyter tradisjonell samisk mat inne i gamma og får høre historier og joik rundt bålet. På lørdag kveld pynter vi oss og møtes til festmiddag kl. 20.00.

På søndag får vi bl.a. høre om fellesskap gjennom mangfold og inkludering, samt flere praktiske eksempler fra 4H-gårder rundt i landet.

Vi avslutter med lunsj.

Søndag 6.februar er det samefolkets dag og det er mye som skjer i byen hele uka.

Vi håper at mange har lyst og anledning til å bli med på noen opplevelsesrike dager i Tromsø i 2022.

Arrangementet er åpent for alle 4H-gårder, ansatte og andre som er interessert i besøksgårdsvirksomhet.

Utfyllende program for årsmøte og årsmøteseminaret (PDF, 549KB)

1. innkalling årsmøte 2022 4H-gård Norge (PDF, 133KB)


Program


Fredag 4.februar

12.00: Styremøte for 4H-gård Norge

17.30: Oppmøte på Holt Økopark. Registrering og småmat/kaffe

18.00: Velkommen til seminar v/styreleder Jessica Kennedy

Velkommen til Tromsø v/

Presentasjon og informasjon om Troms 4H.

Informasjon om helgens program

Ca. 19.30: Mat

Informasjon om Holt Økopark - godkjent 4H-gård v/ Ute Vogel

Presentasjon av 4H-gård Nord ved prosjektleder Ingeborg Tangeraas

21.00: Felles avreise til hotellet

 

Lørdag 5. februar

09.00 - 9.30: Ersvika samiske siida v/Maria Hauge

09.30 -10.15: Næringsutvikling på besøksgård v/ statsforvalteren

10.15 - 10.30: Kaffe, te og rundstykker

10.30 - 12.30: Årsmøte

13.00 -17.00: Besøke Tromsø artctic reindeer samisk siida med reinkjøring og samisk mat og kultur

17.30 - 19.00: Årsmøtediskusjoner med småmat, uttalelser mm

20.00: Middag med utmerkelser og overraskelser

 

Søndag 6.februar

09.00-10.00: Fellesskap gjennom mangfold, nettverk, rekruttering og inkludering v/UIT

10.00-10.30: Diskusjon og gruppearbeid

10.30-10.45: Kaffe, te og småmat

10.45-11.45: Praktiske eksempler fra 4H-gårder

Den naturlige skolesekken, Hauger gård v/Astrid Lindstad

Medtigarden v/Eirin Bjune

Sneskavla 4H-gård v/Helene Jakobsen

11.45 - 12.00: Oppsummering og avslutning

12.00: Lunsj og avreise

Med forbehold om endringer.


Praktisk informasjon


Deltakeravgift:

kr. 3100,- for deltakere i dobbeltrom

kr. 3500,- for deltakere i enkeltrom

kr. 2000,- for dag pakke

 


Påmelding


De som melder seg på og ikke er medlem i 4H Norge trykker på” Jeg er ikke medlem” og legg inn informasjonen som blir bedt om. Meld fra om eventuelle allergier eller spesielle behov ved påmelding.

 


Reise


Ordnes av den enkelte deltaker. Kan være lurt å være tidlig ute med bestilling av flybilletter.

Oppmøte fredag kveld på Holt Økopark Holtvegen 66. Det er ca. 5 minutter med bil/taxi fra flyplassen. Vi ordner felles transport fra Holt til hotellet etter programmet på fredag.

 


Spørsmål


Ta kontakt med Irene Pande, irene.pande@4h.no tlf. 960 96 776.

 


Lærerike gardsopplevingar


4H-gardane inviterer deg til lærerike gardsopplevingar der du blir kjent med dyr og natur, og lærer om landbruk og matproduksjon.

Det finst 50 4H-gardar eller 4H-setrar landet rundt. Alle gardane er med i 4H-gard Norge og får tilbod om nettverk, kurs, kompetanseheving og hjelp i utviklinga av tilbodet på garden eller setra. 4H-gard Norge er også del av det europeiske nettverket av besøksgardar, EFCF. Les meir på www.cityfarms.org.

4H-gardane er del av 4H Norge, ein landsomfattande, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. Formålet til 4H er å utvikle ein aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarskjensle og respekt for natur og menneske. Mottoet til 4H er «å lære ved å gjere». Kjerneverdiane til 4H er klårt hovud, varmt hjarte, flinke hender og god helse.

Meir om 4H og 4H-gardane på 4h.no og 4hgard.no