Det nasjonale friluftsprosjektet Oppdag! er verktøyet som skal brukes for å nå målet, 4H Norge får støtte fra Miljødirektoratet og Kulturdepartementet for å kunne gjennomføre prosjektet.

Prosjektet sine tre tiltak, skal til sammen bidra til aktivitet i alle deler av 4H:

 

1. Friluftshelter

Friluftshelter er et kurs for de som ønsker å lære mer om friluftsliv og hvordan de kan bidra til mer aktivitet i sin 4H-klubb og i nærmiljøet. Opplæringen skjer i to-trinn, hvor det først arrangeres nasjonale instruktørkurs som utdanner eldre 4H-ere som deretter holder kurs i sitt eget fylke. Deltakerne på de fylkesvise kursene kan da bidra med nye aktiviteter i klubben sin og det er flere som også har valgt å gjennomføre Friluftshelt som sitt 4H-prosjekt.

 

I tillegg til lokale workshops, er det også tildelt midler til lokale aktivitetsdager, som arrangeres av 4H-klubber, 4H-gårder og fylkeslag. Dette tiltaket har vært veldig populært, og mange har vært flinke til å tenke kreativt for å vise frem 4H i sitt nærmiljø gjennom friluftsaktivitet. I overkant av 50 ulike aktiviteter har fått støtte i år, og det er tildelt over 650 000 kr.

4H Norge er veldig fornøyd med den gode støtten vi får fra Miljødirektoratet og Kulturdepartementet, som kan bidra til å skape mer friluftsaktivitet i nærmiljøer over hele landet.

Nasjonale friluftsmidler skaper lokal aktivitet

Målet for prosjekt Oppdag! er å skape aktive nærmiljø, og det skal gjøres gjennom friluftsaktivitet for flere.

Det nasjonale friluftsprosjektet Oppdag! er verktøyet som skal brukes for å nå målet, 4H Norge får støtte fra Miljødirektoratet og Kulturdepartementet for å kunne gjennomføre prosjektet.
Prosjektet sine tre tiltak, skal til sammen bidra til aktivitet i alle deler av 4H:

1. Friluftshelter
Friluftshelter er et kurs for de som ønsker å lære mer om friluftsliv og hvordan de kan bidra til mer aktivitet i sin 4H-klubb og i nærmiljøet. Opplæringen skjer i to-trinn, hvor det først arrangeres nasjonale instruktørkurs som utdanner eldre 4H-ere som deretter holder kurs i sitt eget fylke. Deltakerne på de fylkesvise kursene kan da bidra med nye aktiviteter i klubben sin og det er flere som også har valgt å gjennomføre Friluftshelt som sitt 4H-prosjekt.
 
2. Workshop utemat
Det andre lokale tiltaket har vært knyttet til mat. Uavhengig av bakgrunn er mat samlende for alle målgrupper, både aktive og inaktive i alle aldre.
Tidligere i prosjektperioden ble det i Buskerud, Vestfold og Telemark gjennomført mange Workshop utemat. Gjennom workshopene er det samlet inn materiale til en aktivitetsbok, som skal ferdigstilles i løpet av 2019. Boken utarbeides som en håndbok med oppskrifter, praktisk informasjon om bål, sporløs ferdsel og andre relevante tema knyttet til utemat.

3. Aktivitetsdager
I tillegg til lokale workshops, er det også tildelt midler til lokale aktivitetsdager, som arrangeres av 4H-klubber, 4H-gårder og fylkeslag. Dette tiltaket har vært veldig populært, og mange har vært flinke til å tenke kreativt for å vise frem 4H i sitt nærmiljø gjennom friluftsaktivitet. I overkant av 50 ulike aktiviteter har fått støtte i år, og det er tildelt over 650 000 kr.
4H Norge er veldig fornøyd med den gode støtten vi får fra Miljødirektoratet og Kulturdepartementet, som kan bidra til å skape mer friluftsaktivitet i nærmiljøer over hele landet.

ggg