Her blir det spel og øving på volleyballteknikk. Om du har spelt før eller er heilt fersk i faget vil aktiviteten passe godt, me deler gruppa inn etter nivå. Her har du mogelegheit til å trene opp ferdigheitene til volleyballturneringa på leiren.

 Volleyball