Å dansa swing er kjekt å kunna!
Aktiviteten er for deg som er nybyrjar innan swing eller meir erfaren. Her kan ein finpusse grunnteknikk og lære nokre nye dansetrinn. Med flinke instruktørar og god musikk er dette ein kjekk aktivitet for alle.  

Swing