Bli med på stølsbesøk i Vossafjell.
Me køyrer til stølen Veskre der får du oppleva tradisjonelt stølsliv. Stølen Veskre

Det blir eit innblikk i ein dag på stølen der ein separere mjølk og kidnar smør og får helse på kalvar og kyr på sommar beite. 

kidning

smør


Vossasmøret kjem her frå

vossasmøret

Aud sitt smør:
Det er laga etter gamle tradisjonar slik ho besta lagde det, og vert kidna med omsorg for menneskje, dyr og natur.