Slaktekurset vert holdt ved eit gardsslakteri.
Her vil du få høve til å delta aktivt i slakting av dyr på garden og lære korleis kjøtet skal behandlast for å verta gode kjøttrettar på middagsbordet.