Dette kurset er for deg som ynskje å kjenne på meistring, læra kjende militære aktivitetar og ynskje å gje seg sjølv ei skikkeleg utfordring.

På Kompani Landsleir vil du oppleva teambuilding, slit, stressmeistring og god gammedags sluttet orden. Ein vise-korporal frå Heimevernet skal lede dykk gjennom dagen og hugs; “Våga du, våga me!” 

Bømoen