Bli med rundt i Vossabygda og besøk dei lokale bøndene heima på gardane sine. Her får du ei omvising der bonden fortel om drifta si. Ein får eit innblikk i bøndene sin kvardag og ein får sjå kor maten du kjøper i butikken kjem i frå.  

bordalen

Kyr

Bordalen gard