Dagens plakettløp er bygget på merkesystemet med faste merker for ulike trinn i plakettløpet. Disse blir delt ut på høstfesten til medlemmer som har fullført prosjektet sitt. 

Årspins

I det nye 4H-løpet blir merkesystemet endret til årspins. Årsaken til dette er at 4H-løpet ikke lenger er knyttet til et visst antall år. Plaketten endres ikke og består av selve plaketten, plakettnålen og plakettvitnemålet.

Alle som har fullført et aktivt 4H-år, med minst 50% oppmøte på lokale møter (eller godkjent unntak), får et årspins. Disse består av:

  • aspirantpins
  • juniorpins
  • seniorpins

Innspill av medlemmene våre

På nordisk leir i Lom fikk medlemmer mulighet til å komme med innspill hvordan disse pins bør utformes. Vi har fått mye respons og spennende forslag. Disse bruker vi nå for å lage de nye årspinsene.  

Prosjektplattformen er det sentrale verktøyet for det aktive 4H-året, mens Min side kommer til å vise hele historikken i 4H-løpet. Framgang i 4H-løpet vises der på en visuell måte.