I 4H-løpet samler medlemmene poeng. Man må ha 1000 poeng for å motta plaketten og plakettvitnemålet.

Man samler poeng på tre måter:

  1. Gjennomføring av oppdrag
  2. Verv og aktive roller
  3. Deltakelse på 4H-arrangement

Det vanlige er følgende oppsamling av poeng per år:

  • Aspirant 40 poeng
  • Junior 120 poeng
  • Senior 160 poeng

Det som er fint nå er at hver enkelt bestemmer om de vil samle mer eller færre poeng enn det som er «vanlig». Det er en maksimumsgrense på 250 poeng per år. Da må man gjøre en ekstraordinær innsats. Vi har gjort det slik for å hindre at medlemmer skal jakte etter poeng, istedenfor å bruke energien sin på gjennomføring og læringsprosessen.

Medlemmer kan fint være med i 4H uten å skulle oppnå plaketten. Det er mye gøy og lærerike opplevelser å være med! Uansett kan man få en attest med det man har gjort likevel.  

Lysbilde med vanlige poengfordeling i 4H-løpet