4H sitt viktigste medlemsledd, landsmøtet, vedtok i 2022 at plakettløpet endres til et aktivitetsbasert løp. Målet er at medlemmene vår gjennom løpet opplever at de lærer noe, at de mestrer noe og at de betyr noe.

4H-løpet blir aktivitetsbasert

I 4H kan medlemmer delta i forskjellige aktiviteter. De kan bl.a. gjennomføre 4H-prosjekter, delta på og bidra til store og små arrangementer og lære aktiv om demokrati i klubbstyre eller som instruktør.  Dagens plakettløpet går over 7 år og er kun knyttet til 4H-prosjekter. Landsmøtet representerer våre medlemmer og har vedtatt i 2022 at plakettløpet endres til et aktivitetsbasert løp.

Samle poeng i 4H-løpet

Det nye 4H-løpet blir et poengbasert løp. Et medlem skal samle 1000 poeng i hele løpet og kan først få plaketten det året de fyller 18 år. I det nye 4H-løpet får medlemmer ikke bare poeng for gjennomføring av oppdrag, men også for å være en aktiv 4H-er, f.eks. ved å være styremedlem, bidra i arrangørkomiteen eller stille som instruktør. Dessuten blir det lettere å tilpasse 4H-løpet individuelt ved å samle flere eller mindre poeng i et år.