Hvorfor kan man ikke lengre opprette felles- eller gruppeprosjekt?

Det nye 4H-løpet legger til rette for at medlemmer nå kan samle poeng ikke bare med oppdrag, men også med verv og arrangement. Det betyr at det blir mye mer variasjon i hva slags aktiviteter blir inkludert. Derfor var det ikke mulig å kunne fortsette med gruppeprosjekter, dvs ett prosjekt som blir delt over flere medlemmer. Det er fordi poeng som kommer fra verv og deltakelse på arrangement blir tildelt individuelt. Siden prosjektplattformen skal registrere og vise alle poeng, inkludert de fra verv og arrangement, var vi nødt å gå tilbake til individuelle prosjekter.

Det betyr at alle får sitt eget prosjekt med en del som er individuell (planlegging og evaluering) og en del som kan bli felles (arbeid med oppdrag). I planlegging skal de fortelle generelt om hva de planlegger å lære og gjøre i 4H i løpet av året. Felles oppdrag er delte oppdrag, og det betyr at det er ett oppdrag som flere kan jobbe i. Det kan være en person som rapporterer om oppdraget for alle.

Hvordan kan man legge til fellesoppdrag?

Et medlem kan opprette oppdraget og legge det til i prosjektet sitt. Eller en klubbrådgiver kan gjøre det i et prosjekt den har ansvar for, ved å bruke «Rediger prosjekt» fanen. Det er nå mulig å legge til oppdrag under fanene «Planlegging» og «Gjennomføring». For å legge til andre, må man trykke på «Rediger deltakere» til høyre av oppdraget. Da åpnes en oversikt med medlemmer i klubben og kan man legge til andre medlemmer. Oppdraget blir lagt til automatisk i prosjektene til de andre medlemmene. Det er mulig å legge til eller slette medlemmer under gjennomføringen. Det betyr at det er mulig å legge til hele klubb og slette de som ikke var med på aktiviteten etterpå.

I planleggingen kan et medlem for eksempel skrive noe få setninger om at den skal samarbeide med andre. Selv når man har et samarbeid kan man ha ulike roller eller ansvar. Da kan et medlem for eksempel skrive at den skal ta ansvar det ene oppdraget, mens andre tar ansvar for andre oppdrag. Og i evalueringen kan de skrive hvordan de syns samarbeidet var uten at alle andre ser det.

Vi ønsker at alle 4H-medlemmer har et aktivt forhold til prosjektarbeidet, dvs at de arbeider med planlegging, gjennomføring og evaluering av det de gjør i 4H i løpet av året. Det er det som skaper læring, ikke nødvendigvis å gå på tur med klubben. Dersom man kun deltar i gruppeprosjekter hvor andre rapporterer for deg, får man ikke bygge den erfaringen med prosjektarbeidet.

Så utgangspunktet i 4H-løpet er at alle 4H-medlemmer jobber med sine prosjektaktiviteter, som er en individuell blanding av oppdrag, arrangement og verv, men at vi skaper mulighet å arbeide med oppdrag i en gruppe.