Det nye 4H-løpet er oppfølgeren til plakettløpet og merkesystemet. Det nye 4H-løpet blir et poengbasert og fleksibelt løp som inkluderer oppdrag, verv, aktive roller og andre aktiviteter i 4H. Det betyr at medlemmer samler poeng og jobber mot plaketten ved å være aktiv i 4H, ikke kun med prosjektarbeid. 

Det nye 4H-løpet er mer fleksibelt. Fordi det 4H-løpet blir poengbasert, blir det lettere å kunne tilpasse 4H-løpet individuelt. I tillegg blir fortsatt mulig til å bruke prosjektheftene Fritt val(g) og aspiranthefte. 

Dessuten legger det nye 4H-løpet til rette for at medlemmer får nytte av å fortsette i 4H etter de har fått plaketten.