4H-arbeid gjennom året

Et år i det 4H-løpet har fortsatt prosjektstrukturen. Det betyr at medlemmer skal planlegge hva de ønsker å lære og gjøre i løpet av året, at de gjennomfører planen sin og at de evaluerer prosjektet sitt før de leverer det til godkjenning. Men prosjektplanen blir nå en årsplan hor medlemmer planlegger hva de har tenkt å jobbe med i 4H dette året. 

For de fleste blir det fortsatt individuelt arbeid ved å gjennomføre 4H oppdrag. Men de kan nå velge per 4H-oppdrag om de jobber alene eller i lag med andre. Og når ting ikke går som planlagt, blir det lettere å tilpasse prosjektet underveis. I tillegg får medlemmer også noen poeng for deltakelse på store arrangement som storkurs, fylkeleir, landsleir og nordisk leir.

4H-medlemmer skal være aktive og sosiale medlemmer og derfor må 4H-medlemmer fortsatt delta på minst 50% av klubbaktiviteter for å kunne få overført poeng i slutten av året. 

Verv og aktive roller i 4H gir også poeng

Medlemmer som ønsker å være aktiv i klubbstyret, som instruktør eller som medarrangør kan konsentrere seg på vervet sitt uten å bruke mye tid og energi til å gjennomføre et prosjekt i tillegg. De får også poeng når de delta på opplæringskurs av 4H, som styrevervkurs og instruktørkurs. Styreverv og deltakelse på kurs og arrangement blir automatisk overført fra medlemsregisteret.     

Lettere å tilpasse 4H-løpet

Det 4H-løpet blir poengbasert og fleksibelt. Det betyr at det blir lettere for medlemmer til å tilpasse veien til plaketten sin individuelt. Men det er først i det året et medlem fyller 18 år at de kan få plakett. Derfor forventer vi at medlemmer fortsatt satser på å få plaketten i lag med årskullet sitt. 

Prosjektplattformen for det aktive 4H-året

Prosjektplattformen blir det sentrale verktøyet for det aktive 4H-året, både for medlemmer og klubbrådgivere. Plattformen blir ikke erstattet med et helt nytt system, men får en stor oppdatering med ny flyt og funksjoner. I tillegg skal vi gjennomføre mange små endringer som forbedrer opplevelsen med arbeidet i 4H-året.  

4H-historikken på Min Side

På Min side får medlemmer historisk oversikt over alle oppdrag, verv, aktive roller og aktiviteter de har fått poeng for i hele 4H-løpet. Medlemmer kan samle maks 250 poeng i ett år. Dersom de har klart å samle mer enn 250 poeng i ett år, får de overført 250 poeng i 4H-løpet sitt, men alle poenggivende aktivitetene som de har gjennomført viser i oversikten. Klubbrådgivere får også tilgang til den oversikten for sine medlemmer, slik at de kan følge med hvor medlemmene er i 4H-løpet sitt.

Få oppdateringer

Vi legger ut ny informasjon fortløpende om det nye 4H-løpet her, gjennom nyhetsbrevene og i sosiale medier.