Et år i det 4H-løpet har fortsatt prosjektstrukturen. Det betyr at medlemmer skal planlegge hva de ønsker å lære og gjøre i løpet av året, at de gjennomfører planen sin og at de evaluerer prosjektet sitt før de leverer det til godkjenning.   

Men, det er helt normalt at året ikke alltid blir som vi hadde planlagt.  Derfor legger vi til rette for at medlemmer kan velge å ikke gjennomføre noen 4H-oppdrag som var planlagt, og at de kan legge til nye 4H-oppdrag underveis.

Dermed kan vi unngå ekstra arbeid med sletting eller åpning av årsplanen. Men det er viktig at medlemmer noterer hvorfor de velger å endre planen sin, slik at de lærer hvordan de kan ta mer bevisste valg.