Det er et kvalitetsstempel å få gården godkjent som 4H-gård. Et varemerke og en garanti for at gården holder mål når det gjelder kvalitet og trygghet. Som 4H-gård er du del av nettverket 4H-gård Norge og det europeiske nettverket for besøksgårder, European Federation of City Farms (Link til www.cityfarms.org). (EFCF). 

For å bli 4H-gård må du ta kontakt med 4H i ditt fylke. Du må følge retningslinjene for 4H-gårder, fylle ut søknad og hente inn nødvendig dokumentasjon og kunnskap som gjelder bl.a. dyrevelferd, forsikring, politiattest, samarbeidsavtale med 4H, kvalitetssikring og trygghet.  Mer informasjon om dette finner du på vår nettside 4hgard.no. (link til https://4hgard.no/bli-4h-gard/).