Deltakerstøtte er for barn og unge under 26 år. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Deltakerstøtte er i dag ikke finansiert med tilskudd, men går fra 4H sine avsatte midler. Det er et økende antall søkende, så for å kunne bidra for så mange som mulig er det derfor en begrensning på kr 3 000,- per medlem i 2023.

Fyll ut skjemaet under for å søke om støtte. Det er foresatt eller klubbrådgiver som bør sende inn søknaden for medlemmet. Søknadene behandles fortløpende av et arbeidsutvalg i 4H.

Dette kan du søke om deltakerstøtte for:

  • Deltakeravgift for leir, kurs, klubbkveld o.l.
  • Transport til og fra et arrangement.
  • Nødvendig utstyr til f.eks. en leir. (NB! Undersøk muligheter for å låne utstyr først!).
  • Kostnader knyttet til ditt 4H-prosjekt.

Kriterier for å søke om deltagerstøtte:

Medlemmet og familien må ha en økonomi som tilsier at det er for krevende å delta på aktivitet eller tilrettelegge for et prosjekt uten bistand.

Medlemmet må være et aktivt og betalende medlem i 4H.

Enkelte arrangement krever betaling ved påmelding. Vi vil da først og fremst refundere beløpet slik at du får det dekte tilskuddet tilbake på konto. Om det søkes i god tid kan vi i en del tilfeller tilrettelegge vi slik at man ikke trenger å legge ut.

Ved spørsmål kontakt HR-leder Gro Helene Andersen.

Deltagerstøtte i 4H

Navn på foresatt eller klubbrådgiver som sender søknaden
Skriv inn fornavnet til 4H-er som søker støtte.
Skriv inn etternavnet til 4H-er som søker støtte.
Skriv inn alder til 4H-medlem
Skriv inn navnet på 4H-klubb
Skriv e-post til den som søker støtte.

Jeg søker om støtte for:

Kryss av her om du søker om støtte til arrangement.
Skriv inn navn på arrangement | Deltakeravgift det søkes om | Reiseutgifter
Kryss av her om det søkes om støtte for prosjekt
Fortell kort om prosjektet og hva pengene skal brukes til. | Beløp det søkes om.
Hva søkes det støtte for? | Beløp det søkes om.

Totalbeløp det søkes støtte for.
Begrunn kort hvorfor du søker om økonomisk støtte. Hvorfor er det viktig å få finansiell støtte til deltakelse?Vennligst ikke oppgi sensitiv personinformasjon.
Jeg er ikke en robot. svar på spørmålet over.