4H Norge har på grunnlag av aktive klubber og medlemmer i medlemsalder (0-25 år) mottatt kr 4 127 517,- i Frifond-støtte fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Disse midlene blir denne uken utbetalt til aktive og kvalifiserte klubber.

Tildeling Frifond 2023 (PDF, 465KB)

Hvilke klubber er kvalifiserte?

  • Klubben har organisasjonsnr og egen bankkonto
  • Klubben har + 5 medlemmer i medlemsalder pr 31.12.22
  • Har levert regnskap inkludert rapportert på bruk av frifondmidler mottatt desember 2022, innen fristen 1. desember 2023.
  • Har levert årsregnskap og årsrapport for 2022.

De klubbene som ikke har rapportert for bruk, eller har igjen penger har motta en faktura fra 4H Norge datert 4.-5. desember på gjeldende beløp. Denne må betales så fort som mulig, eller rapport på brukte midler må leveres inn via Min klubb, før nye midler kan utbetales.

Betalingsfrist:11.desember.

Er det endringer i klubbens kontonr vennligst send tilbakemelding til 4hnorge@4h.no slik at vi får oppdatert medlemsregisteret.

Klagefrist: 27.desember, ev. klage sendes pr e-post til : 4hnorge@4h.no,.

Se retningslinjer for Frifond organisasjon.

Se mer informasjon om Frifond på våre ressurssider.