(Klikk på "Fullscreen" for å se illustrasjonen i større visning).Hvorfor skal klubben årsrapportere?

  • Ønsker dere mer aktivtet i klubben? Trenger klubben penger for å gjøre mer av det som er moro?  Gjennom årsrapporteringen utløses automatisk penger, som klubben kan bruke på mer aktivitet.
  • Enkel årsrapportering = enkle midler inn i klubbkassen.
  • Gjennom årsrapportering dokumenterer dere hva klubben har gjort. Resultatet er et nyttig arkiv, og en synliggjøring av klubbens aktiviteter.

Aktivitetene klubben rapporterer inn på årsrapporteringen kan brukes som underlag i søknader, både lokalt og nasjonalt. • Årsrapportering utløser automatisk penger - både momskompensasjon og Frifond-midler. For en liten klubb kan dette utløse kr 10 000 - 15 000.


Hvem kan rapportere?
Leder, sekretær, kasserer og klubbrådgiver A og B har tilgang til å rapportere på økonomi og aktivitet i klubben. NB! Merk at det er kun (ny)valgt leder i klubben som kan fylle ut årsrapporten.


Hvor går jeg for å rapportere?
Logg inn på 4h.no. Gå til Min side | Min klubb | "Årsmelding og regnskap" og "Årsrapport", etter innlogging.


For å kvalifisere til økonomisk støtte som Frifond og momskompensasjon må klubben:
a) Være aktiv! Det vil si betalt klubbkontingent, ha medlemsaktiviteter, ha mer enn 5 medlemmer i alderen 0 – 25 år og ha et  registrert klubbstyre.

b) Registrere årsmelding som viser regnskap for inneværende år, samt forbruk av Frifond-midler og hvilke aktiviteter som er gjennomført.

c) Vedlegg: legge ved signert regnskap av både kasserer og revisor, som spesifiserer bruk av frifond, årsplan for kommende år og andre dokumenter og bilder dere ønsker å ha tilgjengelig i systemet.

d)  For å motta momskompensasjon må klubben også ha eget organisasjonsnummer og være registrert i Frivillighetsregisteret. Er du usikker på om klubben er registrert, sjekk https://www.brreg.no/ . Tips til hvordan du registrer organisasjonsnummer på klubben. (PDF, 858KB)
Det er lurt å finne fram nødvendige papirene før du setter deg ned for å rapportere, og skanne inn slik at du har signert regnskap tilgjengelig.

e) Levere årsrapport

  1. Hvordan rapportere? Se eksempel på årsrapportering for 4H-klubben.

  2. Frister - Når må klubben rapportere?
    Årsmelding og årsregnskap: Utfylling av årsmelding og årsregnskap skal skje innen innen 1. desember.
    Årsrapport: Utfylling av årsrapport skjer etter nyttår - frist 31. januar.