Hvorfor verver vi?

Det er å verve nye medlemmer er viktig, og det er gøy! Ikke minst bidrar det til at enda flere barn og unge får en meningsfull fritid gjennom 4H!

1.    Vi verver først og fremst for at flest mulig barn og unge skal få mulighet til å få opplevelser, ny kunnskap og livslange vennskap gjennom 4H.
2.    I tillegg verver vi fordi en stor organisasjon har større gjennomslagskraft enn en liten.
3.    Flere medlemmer gir flere penger, og flere penger gir flere muligheter.
4.    Klubben trenger medlemmer i alle aldre – både fordi det er fint å være sammen med barn og unge i alle aldre, men også fordi det er viktig å tenke fremover og sørge for at man har medlemmer i klubben når de eldste går over til å bli alumn.
5.    Ikke minst verver vi også fordi det rett og slett er gøy å være mange! 
 

Innmelding av nye medlemmer

Nye medlemmer melder seg inn via innmeldingsskjema
Alle som melder seg inn etter 1. september får neste års medlemskap på kjøpet. 


Vervemateriell 

Lenger ned på denne siden kan dere laste ned mye forskjellig vervemateriell. Alt vervemateriell finner dere også i vårt nedlastingsenter.

Dere kan også bestille gratis vervemateriell i 4H-butikken. Hvis dere er innlogget som klubb får dere opp flere produkter. Slik logger du inn i 4H-butikken som klubb.

 

Lykke til med vervingen!