Frifond deles ut som:

  • Etarbleringsstøtte kr 5000,- til nye klubber
  • Driftsstøtte til kvalifiserte klubber. Det vil si klubber som har betalt klubbavgiften, har mer enn 5 tellende medlemmer, har levert årsmelding med rapport på forbruk av midler og årsrapport.

Klubber som ikke har levert Frifond-rapport eller ikke brukt opp alle midlene, får tilsendt faktura. Fakturaen må betales, før ny tildeling kan skje. For å sikre at klubben mottar nye midler, må fakturaen betales så raskt som mulig. NB! Siste utbetaling skjer 20. desember.