Frifond deles ut som:

  • Etarbleringsstøtte kr 8000,- til nye klubber med organisasjonsnummer og egen bankkonto.
  • Driftsstøtte deles ut til kvalifiserte klubber en gang i året. Det vil si klubber som har betalt klubbavgiften, har mer enn 5 tellende medlemmer (0-25 år), har levert årsmelding med rapport på forbruk av midler og årsrapport.

Klubber som ikke har levert Frifond-rapport eller ikke har brukt opp alle midlene, får tilsendt faktura. Fakturaen må betales, før ny tildeling kan skje. For å sikre at klubben mottar nye midler, må fakturaen betales så raskt som mulig. NB! Siste utbetaling skjer 20. desember.