Desember 2020: Frifond-midler for 2020 utbetales i disse dager til kvalifiserte klubber. 
Det er klubber som har 5+ tellende medlemmer, levert årsregnskap og årsrapport innen 1. desember, samt rapportert på bruk av frifond midler for 2019.

Klubber som ikke har brukt opp sine midler har fått tilsendt en faktura på resterende beløp, som må betales før nye midler kan tildeles.

Bruken av disse midlene skal rapporters i forbindelse med årsregnskapet som skal registreres i medlemsregisteret innen 01.12.2021.

Tildelingslistene vil bli tilgjengeliggjort senere.
 


Frifond deles ut som:

  • Etarbleringsstøtte kr 5000,- til nye klubber
  • Driftsstøtte til klubber kvalifiserte klubber, dvs har betalt klubbavgiften, mer enn 5 tellende medlemmer og levert årsmelding med rapport på forbruk av midler og årsrapport innen 1.desember.

Driftsstøtten utbetales innen 20.desember, og skal brukes opp innen påfølgende år.


I 2020 er rapporteringen på Frifond litt annerledes, grunnet oppdatering av retningslinjene. Klubbene fikk sist utbetalt Frifond i september 2019. Det er dette klubbene nå skal rapportere på (1. des. 2020). Fordi beløpet ble utbetalt høsten 2019, vil det ikke finnes inntekt i årsregnskapet til klubbene. Beløpet klubben fikk utbetalt finnes i medlemsregisteret under "Årsmelding 2020".


Fra 2020 vil driftsstøtten utbetales innen 20. desember hvert år.

 

Rapportering Frifond

Rapportering av Frifond gjøres på samme sted som resten av årsrapporteringen. Du kan når som helst rapportere forbruk og hva pengene har blitt brukt til, men siste frist er 1.desember.

Har ikke klubben brukt opp alle pengene, vil dere motta en faktura på restbeløpet.
Vi ber dere betale denne så fort som mulig, da det er avgjørende for å få tildelt nye midler innen 31.desember.

Årshjul Frifond og momskompensasjon (PDF, 149KB)

Rapporteringen kan gjøres på to måter - og husk å lagre:

  1. Via Min side
  2. Via Min klubb