Frifond deles ut som:

  • Etarbleringsstøtte kr 5000,- til nye klubber
  • Driftsstøtte til klubber kvalifiserte klubber, dvs har betalt klubbavgiften, mer enn 5 tellende medlemmer og levert årsmelding med rapport på forbruk av midler og årsrapport innen 1.desember.

Driftsstøtten utbetales innen 20.desember, og skal brukes opp innen påfølgende år.

 

Rapportering Frifond

Rapportering av Frifond gjøres på samme sted som resten av årsrapporteringen. Du kan når som helst rapportere forbruk og hva pengene har blitt brukt til, men siste frist er 1.desember.

Har ikke klubben brukt opp alle pengene, vil dere motta en faktura på restbeløpet.
Vi ber dere betale denne så fort som mulig, da det er avgjørende for å få tildelt nye midler innen 31.desember.

Rapporteringen kan gjøres på to måter - og husk å lagre:

  1. Via Min side
  2. Via Min klubb