I Kommunikasjonsstrategien til 4H Norge skal skape et felles grunnlag for formidling og synliggjøring av 4H, og er et verktøy som skal bidra til at 4H skal nå sine overordnede strategiske mål.

For mer informasjon om informasjonsflyt, se «kanalstrategi og retningslinjer (PDF, 1MB)» i
nedlastingssenteret.

Kommunikasjonsstrategien med tilhørende handlingsplan er førende for alle  organisasjonsledd i 4H, herunder 4H-klubbene, 4H-nemdene, 4H-fylkene, 4H-gård Norge, 4H-gårder, Norske 4H-Alumner, alumnklubber og NIFYEA.

 

Du kan laste ned kommunikasjonsstrategien  (PDF, 2MB)her.


Ill.fotoVi har også laget en forenklet kommunikasjonsstrategi (PDF, 1MB), som gjør det enklere for medlemmer, tillitsvalgte og frivillige å få oversikt over innholdet i kommunikasjonstrategien.