Året Rundt

Året Rundt-heftet er ei håndbok og oppslagsverk for ledere og klubbrådgivere i det daglige 4H-arbeidet lokalt. I tillegg til Året Rundt, finnes også heftene Møteboka og Kassaboka, som er for sekretærer og kasserere. Noen steder i Året Rundt, henviser vi til Møteboka og Kassaboka, det kan derfor være lurt å sette seg inn i informasjonen i disse heftene også.

Møteboka

Møteboka er 4H-klubben sin arbeidsbok og skal være med på alle arrangement som klubben har.

Sekretæren har hovedansvaret for føring av møteboka, men både resten av styret og klubbrådgivere må ha kjennskap til innholdet.

Møteboka skal gi et bilde av det som hender i 4H-klubben gjennom året. Husk derfor å ta vare på gamle møtebøker, det er viktig historisk materiale. Ta kontakt med lokalt arkiv eller bibliotek om lagring. Når det er jubileum i 4H-klubben, er møtebøkene viktige for å finne ut hvordan 4H-klubben ble drevet tidligere og hvem som var med i den.

Kassaboka

Kassaboka skal brukes av kassereren i klubben, for å holde orden på økonomien til klubben. Den inneholder ulike skjema, som skal legges inn i medlemsregistret. Boka inneholder også eksempler for å vise hvordan de ulike sidene i boka skal brukes. Alle skjemaene i kassaboka kan lastes ned fra vårt nedlastingssenter.


Heftene og skjemaene kan lastes ned fra denne siden, men du finner dem også i vårt nedlastingssenter.


 

Møteboka og Året rundt finnes også på samisk. Disse finner du her.


Året Rundt

Møteboka

Kassaboka - veileder