1. Bli registrert i medlemsregisteret.

Klubbrådgiver A sender navn, adresse, telefonnr og e-post til kontingent@4h.no.

Finn ditt fylkeskontor.


2. Hent og vis fram politiattest

Klubbrådgiver B → klubbrådgiver A

Klubbrådgiver A → 4H fylkeskontoret

Politiattest i 4H


3. Får tilgang til Min Side

Registrert e-postadresse → lage passord.

Medlemsnr + passord → pålogging.

Les mer om medlemsregisteret/Min Side


4. Bli kjent med 4H-prosjekter

Pålogging gjelder også prosjektplattform.

Blir kjent med plattform og oppdragsbank.

Blir kjent med plattformen og oppdragsbanken.


5. Blir kjent med klubbarbeid

Møteboka, Kassaboka og Året Rundt er nyttige hjelpemiddel for 4H-klubben.

Finn ressursene her.


6. Bli kjent med beredskap

4H skal være trygg for alle. Blir kjent med beredskap og sikkerhet i 4H.

Beredskap og sikkerhet  i 4H


Ta gjerne kontakt med ditt 4H-fylkeskontor, som vil hjelpe deg i vervet som klubbrådgiver.

Kom i gang som klkubbrådgiver - seks trinn.