Etter årsmøtet i klubben må alle styrevervene oppdateres om det er gjort endringer. Husk også å oppdatere klubbrådgiververvet.

Oppdatering/endring av verv gjøres på Min klubb. Logg deg inn på 4h.no | Min klubb | gå videre inn på klubb info. Der får du opp det sittende styret og kan gjøre endringer.

Det er viktig at alle verv er oppdaterte - både for at informasjon som sendes ut kommer til riktig person og for at 4H-vitnemålet blir riktig. Husk at nye medlemmer må være innmeldt for å kunne få tildelt verv.


Får du ikke opp et medlem eller en klubbrådgiver på listen din, så betyr det at medlemmet ikke er tilknyttet klubben i medlemsregisteret. Send da en e-post til Kontingent@4h.no med informasjon om medlemmet og klubben så hjelper vi dere.

Denne videoen viser hvordan du endre verv i medlemsregisteret: