Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) endret sine retningslinjer for Frifond, på bakgrunn av dette har 4H Norge oppdatert våre retningslinjer.

Retningslinjer Frifond organisasjon (vedtatt 25. 03.2022) (PDF, 156KB)

Vi oppfordrer klubbstyret og klubbrådgiver om å gjør seg kjent med retningslinjene.

Årets endringer er:

Nytt punkt: 10. Finansiering av sentral aktivitet
Hvis lokallagene vil bruke penger på reisestøtte og deltakelse på sentrale arrangementer, eller til dekking av reise for besøk av sentralledd, må tre vilkår være oppfylt:

  • Det styrker lokal aktivitet.
  • Det er initiert og begrunnet av lokallaget selv* (*Sentralt ledd skal ikke markedsføre muligheter.)
  • Det skjer i begrenset omfang i organisasjonen

Presiseringer i Pkt 11: 

  • Trenger ikke lenger adresse på styremedlemmene.
  • Om lokallaget har tre eller færre medlemmer over 15 år, og derfor ikke har valgt styre, kan en voksen person tilknytta lokallaget signere årsrapporten.
  • Presisering: årsmøter, styremøter og andre vedtektsfestede møter er ikke medlemsrettede aktiviteter.

Rapporteringsfrist for årsmelding - inkludert Frifond - er senest 1. desember.

For å rekke rapporteringsfristen som er senest 1. desember, anbefaler vi 4H-klubbene å gjennomføre årsmøtet innen 15. November. Dette for at klubben kan være sikret Frifondstøtte påfølgende 4H-år.

4H Norge utbetaler Frifondstøtte i desember for kommende regnskapsår.

 

Tips! Dokumenter forbruk av Frifond-midler fortløpende. Ta bilder av alt det morsomme og lærerike dere gjør for midlene. Vi ønsker å se hva dere gjør og vise støtten gir 4H-erne. Legg gjerne ved bilder ved rapporteringen eller send de til oss på 4hnorge@4h.no.

Se gjerne vår "Kassabok, eksempel" for hvordan dere kan føre regnskap, og ha god oversikt over bruken av Frifondmidlene.