Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) endret sine retningslinjer for Frifond, på bakgrunn av dette har 4H Norge oppdatert våre retningslinjer.

Retningslinjer Frifond organisasjon (revidert 25.03.2023) (PDF, 161KB)

Vi oppfordrer klubbstyret og klubbrådgiver om å gjør seg kjent med retningslinjene.


Årets endringer er:


Presisering i punkt 3: Retningslinjer for bruk av frifondmidler
Klubbene bestemmer selv hvordan frifond-støtten skal brukes, så lenge de brukes i tråd med retningslinjene.
Vi har forsøkt å tydeliggjøre hva støtten kan brukes til, og ikke skal brukes til, se punkt 2. Hva kan Frifondmidlene brukes til.

Endring i Punkt 4: Oppstartsmidler

Oppstartsmidler fordeles som en fast sum på kr 8.000, - til ny oppstartede klubber. Med nyoppstartet klubb, menes en ny klubb eller en restartet klubb, som ikke har vært aktiv de siste 5 årene.
Beløpet fastsettes hvert år av generalsekretær, og støtten utbetales fortløpende etter at fylket har meldt inn en kvalifisert klubb. Kvalifisert klubb, se punkt 5 og 6.

  • Klubben får oppstartsmidler for etableringsåret, dette utbetales så fort som mulig og senest 10. desember i etableringsåret, eller året etter etablering. 
  • Klubber som ikke er kvalifisert til frifond driftsstøtte i år 2, kan få utbetalt nye oppstartsmidler tilsvarende driftstøtten for år 2, så lenge de har rapportert på bruken av oppstartsmidlene innen 1. desember fristen. 
  • En klubb kan få driftsstøtte og oppstartsmidler utbetalt i samme år, om oppstartsmidlene blir utbetalt året etter etablering.

Presisering i Punkt 5: Kriterier for tilskudd til klubben (siste kulepunkt):
Klubben er pliktig til å informere 4H Norge sentralt om de har søkt på noen av de andre ordninger, som gjør at de ikke kan være en del av 4H Norges frifond søknad.

Presisering i punkt 6: Rapporteringsrutiner (første kulepunkt):
Leder kan nå på lik linje med kasserer signere klubbens balanse og resultatrapport.

Presisering av Punkt 7: Klageadgang
Fordeling av driftsstøtte blir kunngjort på 4H Norges nettsider i desember.
Klagesaker blir fremover behandlet av administrasjonen ved administrasjonsleder.

Rapporteringsfrist for årsmelding - inkludert Frifond - er senest 1. desember.

For å rekke rapporteringsfristen som er senest 1. desember, anbefaler vi 4H-klubbene å gjennomføre årsmøtet innen 15. November. Dette for at klubben kan være sikret Frifondstøtte påfølgende 4H-år.

4H Norge utbetaler Frifondstøtte i desember for kommende regnskapsår.