Dette oppdraget er et ekstraoppdrag i serien "Styreverv". Hvis det er første gang du skal ha et 4H-prosjekt som handler om et styreverv, anbefaler vi at du først velger de tre oppdragene "Styreverv: Innføring på egenhånd eller på kurs", "Styreverv: Vervet mitt" og "Styreverv: Årsmøte i klubben". Ekstraoppdragene om styreverv passer best for de som har hatt styreverv som prosjekt før, eller de som vil utfordre seg selv litt mer. Se liste nederst i teksten for alle oppdrag om styreverv. Lykke til!Det er mange ulike måter å verve nye medlemmer på, men for å få mest mulig ut av innsatsen som blir lagt ned, er det lurt å legge en plan for hvordan dette skal gjøres i 4H-klubben. Derfor skal man i dette oppdraget lage og gjennomføre en vervestrategi sammen med resten av klubbstyret.

En vervestrategi er en plan for hvordan man skal legge opp arbeidet med å verve flere til klubben. Strategien skal hjelpe dere å nå et vervemål dere har satt dere. Det finnes flere måter å lage en god vervestrategi på, men vårt tips er å følge disse seks stegene:

 1. Sett et vervemål
 2. Gjør et forarbeid ved å kartlegge ønsker, muligheter, hindringer og kostnader
 3. Bestem hvilke tiltak/aktiviteter dere skal gjennomgøre
 4. Planlegg vervetiltakene i detalj
 5. Gjennomfør vervetiltakene
 6. Evaluer vervetiltakene


Steg 1: Sett et vervemål

Før man starter med verving, er det lurt å sette seg et vervemål. Dette kan for eksempel være å få fem nye medlemmer i løpet av året, at ti nye personer kommer på et informasjonsmøte arrangert av 4H-klubben, eller noe helt annet.

Når man setter et vervemål, bør man huske at det både bør være realistisk å oppnå, men også noe å strekke seg etter. Et annet tips er at vervemålet bør være målbart og tidsbegrenset. Dette gjør det lettere å se fremskritt, samtidig som det blir enklere å evaluere vervearbeidet og sammenligne med vervearbeidet andre år.

Et eksempel på et godt, målbart og tidsbegrenset mål kan være å øke antall medlemmer fra 25 til 30 i løpet av sommerferien.
 

Steg 2: Forarbeid – kartlegging

Etter å ha definert et vervemål, er det på tide å lage en vervestrategi for å nå dette målet. Det første man må gjøre da, er å kartlegge litt informasjon:

 1. Hva ønsker klubben å gjøre for å verve flere?
 2. Hva er realistisk å gjøre?
 3. Hvilke hindringer kan dere møte på?
 4. Hvor mye koster det?

En måte å kartlegge ulike muligheter for verving på, er å gjennomføre brainstorming i klubben, der alle medlemmene får lov til å komme med ideer til hva man kan gjøre for å verve flere. 

Tips: Bruk postit-lapper der dere skriver ned én idé per lapp. Tegn en graf med to akser som krysser hverandre på midten (dvs. ser ut som et kors), der akse 1 (loddrett) står for kostnad og akse 2 (vannrett) står for vanskelighetsgrad. Plasser deretter lappene i de fire ulike feltene ut fra hvor lett/vanskelig og billig/dyrt det er å gjennomføre vervetiltaket. Til slutt skriver dere ned maks fem aktiviteter/tiltak dere tror vil være realistiske å gjennomføre. Bruk gjerne de fire spørsmålene over for å avgjøre hvilke tre tiltak dere bestemmer dere for.
 

Steg 3: Bestem hvilke vervetiltak dere skal gjennomføre

Etter å ha kartlagt hvordan dere kan verve flere medlemmer, må dere bestemme hvilke tiltak dere faktisk skal gjennomføre i klubben.

Tips: Dersom dere vil gjennomføre brainstromingaktiviteten som er beskrevet over i klubben, kan dere nå stemme over hvilke tre aktiviteter/tiltak dere vil gjennomføre som del av vervestrategien deres. Da får dere øvd dere litt på demokrati og medbestemmelse også :)
 

Steg 3: Detaljert planlegging

Når dere har bestemt dere for hvilke aktiviteter/tiltak dere skal gjennomføre for å verve flere medlemmer, er det tid for å planlegge dem i detalj. Noen hjelpespørsmål:

 • Hvordan skal vi gjennomføre det i praksis?
 • Hvordan skal vi takle eventuelle utfordringer? (ref. de hindringene som dere kartla i steg 1)
 • Hvordan finansierer vi tiltaket/aktiviteten?
 • Kan vi samarbeide med noen?

Ved å svare på disse spørsmålene, har dere laget ferdig vervestrategien deres!
 

Steg 3: Gjennomføring av vervetiltakene

Nå er det tid til å gjennomføre de tiltakene og aktivitetene dere har bestemt at dere skal gjøre :)
 

Steg 4: Evaluering av vervetiltakene

Det er lurt å evaluere de ulike tiltakene og aktivitetene – både underveis mens dere gjennomfører dem, og etter at dere er ferdige. En slik evaluering er nyttig av minst to årsaker: Det hjelper dere å korrigere tiltakene/aktivitetene litt underveis dersom det ikke fungerer slik dere trodde, og dere kan forbedre vervestrategien deres til neste år på bakgrunn av evalueringen dere skriver.

Noen hjelpespørsmål:

 • Hva fungerer bra? Hvorfor?
 • Hva fungerer dårlig? Hvorfor?
 • Har dere fått noen spesielle tilbakemeldinger fra de dere prøver å verve?
 • Har det vært morsomt å verve nye medlemmer? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvor mange nye medlemmer har dere klart å verve på bakrgunn av vervestrategien?
   

Vervemateriell fra 4H Norge

4H har laget en egen samleside med ressurser dere kan bruke i forbindelse med verving, deriblant presentasjoner av 4H, snakkepunkter, film om 4H-leir og diverse vervebilder dere kan bruke. Bruk gjerne disse når dere lager vervestrategien deres!
 

Tips til ulike vervetiltak og aktiviteter til vervestrategien deres

Det er utrolig mange måter å verve nye medlemmer på. Her er noen tips til hvilke tiltak og aktiviteter dere kan inkludere i vervestrategien deres:

 • Invitere venner til et 4H-møte
 • Arrangere aktivitetsdag for nabolaget
 • Skolebesøk der dere forteller om 4H
 • Stå på stand på en grendedag eller utenfor butikken
 • Synliggjøre klubben på sosiale medier, der dere for eksempel viser hvor gøy det er å være med i 4H, og legge ved kontaktinformasjon til de som er interesserte i å prøve selv

 Vi har laget flere andre oppdrag som passer til et prosjekt om å ha et styreverv i 4H-klubben, som du kan legge til i 4H-prosjektet ditt:
 

Oppdrag for deg som har prosjekt om styreverv for første gang:

Oppdrag for deg som har hatt prosjekt om styreverv før, eller deg som vil utfordre deg selv litt mer: