Dette oppdraget er et ekstraoppdrag i serien "Styreverv". Hvis det er første gang du skal ha et 4H-prosjekt som handler om et styreverv, anbefaler vi at du først velger de tre oppdragene "Styreverv: Innføring på egenhånd eller på kurs", "Styreverv: Vervet mitt" og "Styreverv: Årsmøte i klubben". Ekstraoppdragene om styreverv passer best for de som har hatt styreverv som prosjekt før, eller de som vil utfordre seg selv litt mer. Se liste nederst i teksten for alle oppdrag om styreverv. Lykke til!4H er en medlemsstyrt organisasjon. Det vil si at det er medlemmene selv som bestemmer hvordan organisasjonen skal være. I dette oppdraget skal man lære mer om demokrati, og hvordan dette er en viktig prinsipp i 4H som organisasjon. Det er også mulig å bruke oppdraget for å lære mer om demokrati i kommunen man bor i, samt for å sammenligne demokratiet i klubben og i kommunen.

 

Alterantiv 1: Demokrati i 4H

Finn ut hvordan demokratiet fungerer i 4H, og hva som gjør 4H til en medlemsstyrt organisasjon. Inviter gjerne en 4H-alumn til å fortelle om dette på et 4H-møte, eller bruk informasjon som du finner på www.4h.no. Et godt sted å starte er å forstå hvordan klubbstyret og klubbens årsmøter fungerer. Hvis du/dere ønsker en liten utfordring, er det også mulig å undersøke hvordan demokratiet fungerer i fylket og på nasjonalt nivå i 4H.

 

Alterantiv 2: Demokrati i kommunen

Finn ut hvordan demokratiet i kommunen du/dere bor i er bygd opp. Inviter gjerne ordfører eller formannskapet til et møte i klubbstyret, eller besøk selv et møte i kommunestyret.

 

Alternativ 3: Sammenligning av demokrati i 4H og i kommunen/fylket

Sammenlign hvordan et styremøte i 4H-klubben og et møte i kommunestyret fungerer. Her er noen hjelpespørsmål:

  • Hva er likhetene og forskjellene mellom klubbstyret og kommunestyret sitt arbeid?
  • Har du/dere lært noe nytt om hvordan et styre kan fungere?
  • Hvordan kan 4H-klubben bli hørt av kommunestyret og andre kommunale organer?

 Vi har laget flere andre oppdrag som passer til et prosjekt om å ha et styreverv i 4H-klubben, som du kan legge til i 4H-prosjektet ditt:
 

Oppdrag for deg som har prosjekt om styreverv for første gang:

Oppdrag for deg som har hatt prosjekt om styreverv før, eller deg som vil utfordre deg selv litt mer: