Dette oppdraget er første steg i serien "Styreverv". Steg to handler om å gjennomføre arbeidsoppgavene til sitt eget verv og steg tre om forberedelser til og gjennomføring av årsmøtet i klubben. For å sette sammen et 4H-prosjekt som handler om et styreverv, anbefaler vi å velge ett oppdrag fra hvert av de tre stegene. I tillegg har vi laget noen ekstraoppdrag som også passer til temaet styreverv – disse anbefaler vi at eldre 4H-medlemmer prøver seg på. Se liste nederst i teksten. Lykke til!Hver klubb har et eget klubbstyre – og i 4H er det medlemmene selv som velges til de ulike vervene. I dette oppdraget skal du bli bedre kjent med både 4H som organisasjon, hvordan styret i klubben fungerer, få en innføring i eget verv, og lære mer om Min sideog medlemsregisteret på 4h.no

Den letteste måten å lære alt dette på, er å dra på styrevervskurs i fylket ditt. Men hvis du ikke har mulighet til det, er det også mulig å lære seg mer om alt dette på egenhånd. Da anbefaler vi at du tar en titt på "Læreplan for styrevervskurs i 4H Norge" (se vedlagt dokument) for å vite hva du må lære om akkurat ditt verv. Alle styrevervskursene i 4H må følge denne læreplanen, slik at alle medlemmer får samme opplæring uavhengig av hvor i Norge de bor, derfor er det et godt utgangspunkt hvis du vil lære alt på egenhånd.

Det finnes også en rekke tips til om de ulike vervene i det gamle prosjektheftet «Arbeid i klubbstyret», men her vil du oppdage at en del av stoffet er utdatert. Vi anbefaler derfor at du først og fremst drar på kurs for å lære mer om vervet ditt.

Usikker på hvordan du kommer deg på kurs? Spør klubbrådgiveren din!

Her er det viktigste du skal lære gjennom dette oppdraget:
TemaSkal lære mer om:
Om 4H som organisasjon- Hva er 4H og hva gjør 4H?
- Hvorfor er jeg med?
- Hva er morsomt i 4H?
Om klubbstyret- Hva betyr det å bli valgt inn i klubbstyret? Om tillit og ansvar.
- Arbeidsfordeling i klubbstyret: Hvem gjør hva i klubben?
- Kommunikasjon og samarbeid i styret og med klubbrådgiver
Oppgavene til de ulike verveneHer skal du lære mer om ditt eget verv, så velg kun ett:
- Leder
- Nestleder
- Kasserer
- Sekretær
- Styremedlem
- Eventuelt andre verv, som PR- og informasjonansvarlig, aspirantleder, aktivitetsleder, eller lignende, hvis dere har det i din klubb.
"Min klubb" og medlemsregisteretLær mer om våre nyttige verktøy for klubben:
- Hva brukes "Min klubb" og medlemsregisteret på 4h.no til?
- Hvilken informasjon finner man der?
- Frifond og rapportering: Hvem i styret legger inn hvilke dokumenter? NB! Ny frist fra 2021: Årsmelding og signert årsregnskap legges inn innen 1. desember hvert år. Deretter må nyvalgt leder signere/legge inn årsrapport innen 31. januar hvert år.

 Vi har laget flere andre oppdrag som passer til et prosjekt om å ha et styreverv i 4H-klubben, som du kan legge til i 4H-prosjektet ditt:
 

Oppdrag for deg som har prosjekt om styreverv for første gang:

Oppdrag for deg som har hatt prosjekt om styreverv før, eller deg som vil utfordre deg selv litt mer:

  • Styreverv: Samarbeid med andre klubber/aktører (kommer)
  • Styreverv: Demokrati (kommer)
  • Styreverv: Lag en vervestrategi for klubben (kommer)