Dette oppdraget er andre steg i serien "Styreverv". Steg én handler om å sette seg inn i hva det betyr å ha et styreverv (enten på egenhånd eller på styrevervskurs i fylket) og steg tre om forberedelser til og gjennomføring av årsmøtet i klubben. For å sette sammen et 4H-prosjekt som handler om et styreverv, anbefaler vi å velge ett oppdrag fra hvert av de tre stegene. I tillegg har vi laget noen ekstraoppdrag som også passer til temaet styreverv – disse anbefaler vi at eldre 4H-medlemmer prøver seg på. Se liste nederst i teksten. Lykke til!Etter å ha lært mer om arbeid i klubbstyret (se oppdraget "Styreverv: Innføring på egenhånd eller på kurs"), er det på tide å gjennomføre arbeidsoppgavene som ligger til vervet ditt. Dette er både veldig lærerikt og morsomt – særlig hvis styret i klubben din er gode på samarbeid.

Et vanlig klubbstyre består av en leder, nestleder, kasserer, sekretær og et styremedlem – men hvis klubben ønsker det, kan den ha flere styremedlemmer enn dette.

Her er noen forslag til hva du bør gjøre i løpet av dette oppdraget:
VervArbeidsoppgaver
Leder og nestleder- Ansvar for alt som skjer i klubben, og at frister blir holdt
- Ta imot og lese post/e-post til klubben (med klubbrådgiver)
- Utarbeide saksliste og møteprogram til møter
- Lede klubbmøter og styremøter
- Møte- og diskusjonsledelse: Møteskikker (eks. 4H-løftet), taletegn, alle skal bli hørt, demokratiske avstemninger
- Ansvar i forbindelse med høstfest og årsmøtet
- Holde taler og presentere gjester når klubben får besøk
- Delegere og følge opp at arbeid blir gjort
- Nestleder som stedfortreder, evt. med spesielle oppgaver
- Sørge for at 4H-klubben er registrert i Brønnøysundregisteret, og at opplysningene der oppdateres hvert år (sammen med klubbrådgiver)
- Ansvar i forbindelse med Frifond-rapportering
Kasserer- Skrive budsjett som vedtas på årsmøtet, og passe på at dette følges gjennom året
- Søke om støtte til klubben
- Ansvar for loddsalg
- Sette inn kontanter på klubbens bankkonto
- Betale regninger via nettbank (i samarbeid med voksne dersom kasserer er under 18 år)
- Ha orden på kvitteringer/bilag og andre økonomiske papirer
- Føre et ryddig regnskap gjennom året
- Oppdatere om klubbens økonomi på hvert styremøte
- Avslutning av regnskapet: Sammendrag og balansekonto
- Kontakt med revisor
- Ansvar for klubbens inventar/eiendeler
- Bestille høstfestmateriell (sammen med klubbrådgiver)
- Ansvar i forbindelse med årsmøtet og Frifond-rapportering
Sekretær- Skrive og sende ut innkallinger og invitasjoner (sammen med leder)
- Føre frammøteoversikt for alle arrangementer og møter i klubben i møteboka (ref. 50%-regelen)
- Skrive referater fra alle møter og arrangementer
- Søke om støtte til klubben (sammen med kasserer)
- Ansvar for klubbens informasjonsarbeid (eks. sende informasjon fra styret til alle medlemmer, sende pressemelding til lokalavisa, synliggjøre klubben)
- Sørge for at klubben har informasjonsmateriell som kan brukes til synliggjøring av klubben (eks. plakater, vervekort)
- Melde inn nye medlemmer via www.4h.no/bli-med
- Melde ut medlemmer via e-post til kontingent@4h.no innen 1. februar hvert år
- Sørge for at alle medlemmer og tillitsvalgte er registrerte i medlemsregisteret med riktig kontaktinformasjon
- Ansvar i forbindelse med årsmøtet og frifondrapportering
Styremedlem- Sette seg inn i oppgavene til de andre styrevervene, for å kunne avlaste der det trengs eller fungere i rollen til de andre styrevervene dersom noen blir syke eller lignende (eks. skrive referat, lede et møte, skrive søknad om støtte).
- Kan også få ansvar for andre arbeidsoppgaver, bestemt av styret (eks. ansvar for aktiviteter og underholdning på de ulike møtene, ansvar for synliggjøring av klubben, ansvar for aspirantleir, ansvar for å hjelpe nye medlemmer med praktiske ting som påmelding til kurs/leir, ansvar for klubbens eiendeler, eller lignende).
- Ansvar i forbindelse med årsmøtet og evt. Frifond-rapportering
Andre vervSend oss gjerne tips om hvilke andre verv dere har i klubben deres, og hvilke ansvarsområder disse har!

 Vi har laget flere andre oppdrag som passer til et prosjekt om å ha et styreverv i 4H-klubben, som du kan legge til i 4H-prosjektet ditt:
 

Oppdrag for deg som har prosjekt om styreverv for første gang:

Oppdrag for deg som har hatt prosjekt om styreverv før, eller deg som vil utfordre deg selv litt mer:

  • Styreverv: Samarbeid med andre klubber/aktører (kommer)
  • Styreverv: Demokrati (kommer)
  • Styreverv: Lag en vervestrategi for klubben (kommer)