Dette oppdraget er tredje steg i serien "Styreverv". Steg én handler om å sette seg inn i hva det betyr å ha et styreverv (enten på egenhånd eller på styrevervskurs i fylket) og steg to om å gjennomføre arbeidsoppgavene til sitt eget verv. For å sette sammen et 4H-prosjekt som handler om et styreverv, anbefaler vi å velge ett oppdrag fra hvert av de tre stegene. I tillegg har vi laget noen ekstraoppdrag som også passer til temaet styreverv – disse anbefaler vi at eldre 4H-medlemmer prøver seg på. Se liste nederst i teksten. Lykke til!Årsmøtet i 4H-klubben er klubbens øverste organ. Det vil si at det her blir tatt viktige avgjørelser som bestemmer det videre arbeidet i klubben. Det er klubbstyrets ansvar å arrangere årsmøtet, og det er viktig at avgjørelsene blir tatt på riktig måte. Derfor kreves det gode forberedelser før årsmøtet i klubben.

På årsmøtet er det medlemmene i klubben som bestemmer hvem som skal sitte i klubbstyret, og hva klubbstyret og hele klubben skal jobbe med i året som kommer. På årsmøtet får medlemmene anledning til å diskutere saker som de mener er viktige for klubben og styret.

Med årsmøtet avslutter også klubben foregående arbeidsår, og begynner på et nytt. Dette gjøres ved at klubbstyret legger frem regnskap og årsmelding for året som har gått, samt at de legger frem forslag til budsjett og årsplan. Både dokumentene for året som har gått og for kommende år blir gjennomgått sammen med medlemmene i klubben, og blir vedtatt som gyldige. Husk at det forslaget klubbstyret legger frem for årsmøtet kan enten vedtas slik de er, eller så kan medlemmene i klubben beslutte å legge til eller trekke fra noe fra forslaget til styret. Klubbstyret må rette seg etter vedtakene gjort på årsmøtet. Årsmøtet velger også nytt klubbstyre. Det er altså på årsmøtene at medlemmene får øving i demokratiet, ettersom de får være med på å bestemme og legge premisser for drifta av 4H-klubben. 

Les mer om hvordan dere arrangerer årsmøte i møteboka til sekretæren som kan lastes ned fra nedlastingssenteret vårt.

Forslag til ansvarsfordeling i klubbstyret i forbindelse med årsmøte i klubben:
VervAnsvar for
LederSkrive saksliste og møteprogram (sammen med nestleder og klubbrådgiver), holde åpningstale, lede møtet.
NestlederHjelpe leder med å holde orden på diskusjonen under årsmøtet, f.eks. hjelpe med å notere hvem som har tegnet seg til innlegg og replikk slik at leder raskt kan bestemme hvem som får ordet.
KassererPresentere regnskap for året som har gått og forslag til budsjett for neste år.
SekretærSende ut innkalling til årsmøtet (sammen med leder), lese opp årsmeldingen, skrive protokoll fra årsmøtet.
StyremedlemPresentere årsplanen for neste år.

                    Vi har laget flere andre oppdrag som passer til et prosjekt om å ha et styreverv i 4H-klubben, som du kan legge til i 4H-prosjektet ditt:
 

Oppdrag for deg som har prosjekt om styreverv for første gang:

Oppdrag for deg som har hatt prosjekt om styreverv før, eller deg som vil utfordre deg selv litt mer:

  • Styreverv: Samarbeid med andre klubber/aktører (kommer)
  • Styreverv: Demokrati (kommer)
  • Styreverv: Lag en vervestrategi for klubben (kommer)