Dette oppdraget er et ekstraoppdrag i serien "Styreverv". Hvis det er første gang du skal ha et 4H-prosjekt som handler om et styreverv, anbefaler vi at du først velger de tre oppdragene "Styreverv: Innføring på egenhånd eller på kurs", "Styreverv: Vervet mitt" og "Styreverv: Årsmøte i klubben". Ekstraoppdragene om styreverv passer best for de som har hatt styreverv som prosjekt før, eller de som vil utfordre seg selv litt mer. Se liste nederst i teksten for alle oppdrag om styreverv. Lykke til!I 4H driver vi med å lære ved å gjøre – gjerne sammen med andre! I dette oppdraget skal man lære mer om dette, og man kan velge å samarbeide enten med andre 4H-klubber eller med andre aktører fra lokalsamfunnet.

Tips: Det er lurt å snakke med resten av styret i klubben før man velger dette oppdraget i prosjektet sitt, siden resultatet av oppdraget vil kunne påvirke hele klubben.

 

Alternativ 1:

Ta kontakt med en eller flere andre 4H-klubber, og spør om de har lyst til å samarbeide med dere. Dere kan for eksempel samarbeide om bedre klubbdrift i klubbene, et prosjekt i lokalsamfunnet, eller et 4H-arrangement.

Hvis dere for eksempel ønsker å samarbeide om bedre klubbdrift, kan det være lurt å invitere til et felles styremøte med klubbene dere ønsker å samarbeide med, og finne ut av: Hvordan jobber de ulike klubbstyrene? Hva er forskjellig og hva er likt? Har du lært noe om hvordan 4H-klubben din kan gjøre ting annerledes, eller om hva din klubb gjør spesielt bra?

Hvis dere heller ønsker å samarbeide om et prosjekt i lokalsamfunnet eller et 4H-arrangement, kan det være lurt å lage egne oppdrag til gjennomføring og evaluering av prosjektet/arrangementet, og bruke dette oppdraget kun for oppstartsmøtet. Tips: Hvis dere tenker å samarbeide om å arrangere 4H-leir, har vi laget en egen oppdragsserie for dette (søk opp "Arrangere leir" i oppdragsbanken).

 

Alternativ 2:

Ta kontakt med en eller flere aktører i lokalsamfunnet, og spør om de har lyst til å samarbeide med dere. Dette kan for eksempel være en annen barne- og ungdomsorganisasjon, en idrettsforening, eller en lokal bedrift. Dere kan for eksempel samarbeide om et prosjekt i lokalsamfunnet, et spesielt arrangement, eller spørre om de har lyst til å stille som prosjektveiledere for 4H-prosjektene i klubben deres.

Hvis dere for eksempel ønsker å arrangere en grendedag med aktiviteter for både store og små, kan dere invitere representanter fra blant annet det lokale bygdeungdomslaget, husflidlaget, bygdekvinnelaget, ulike idrettslag samt Lions- eller Rotary-klubber til et myldremøte. Da kan dere både få mange gode forslag til aktiviteter, og kan foreslå videre samarbeid sammen med organisasjonene og lagene. Kanskje en lokal forretning kan sponse dere med litt mat eller premier?
 Vi har laget flere andre oppdrag som passer til et prosjekt om å ha et styreverv i 4H-klubben, som du kan legge til i 4H-prosjektet ditt:
 

Oppdrag for deg som har prosjekt om styreverv for første gang:

Oppdrag for deg som har hatt prosjekt om styreverv før, eller deg som vil utfordre deg selv litt mer: