Merkesystemet i 4H Norge er delt inn i:

• Aspirant og miniaspirant (10 - 11 år og yngre)
• Juniorer (12 – 14 år)
• Seniorer (15 – 18 år)

I løpet av et år skal medlemmene i 4H arbeide med et selvvalgt prosjekt. Ved godkjent prosjekt og oppmøte på mer enn 50 prosent av møtene tildeles man hvert år et merke. Etter 7 år når man toppen og mottar 4H-plaketten.

Les mer om merkesystemet i 4H.

Illustrasjon av merkesystemet i 4H