Frifond deles ut som:

  • Etarbleringsstøtte kr 5000,- til nye klubber
  • Driftsstøtte til klubber kvalifiserte klubber, dvs har betalt klubbavgiften, mer enn 5 tellende medlemmer og levert årsmelding med rapport på forbruk av midler og årsrapport innen 1.desember.

Driftsstøtten utbetales innen 20.desember, og skal brukes opp innen påfølgende år. Rapporteringsfrist er ved årsmeldingen - innen 1. desember.

Merk: Dersom klubben ikke har brukt opp midlene, må disse tilbakebetales til 4H Norge, før de kan få tildelt evt. nye midler.

Bruk av Frifondmidlene
Skal brukes til:Skal IKKE brukes til:
Ny lokal aktivitetLønne ansatte
Eksiterende lokal aktivitetInnsamlinsaktivitet
bygge egenkapital
utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet
Innkjøp av rusmidler

Illistrasjon Frifond og momskompensasjon
Klikk på bildet for å se en større versjon av det.