Frifond deles ut som:

  • Etarbleringsstøtte kr 5000,- til nye klubber
  • Driftsstøtte til klubber kvalifiserte klubber, dvs har betalt klubbavgiften, mer enn 5 tellende medlemmer og levert årsmelding med rapport på forbruk av midler og årsrapport innen 1.desember.

Driftsstøtten utbetales innen 20.desember, og skal brukes opp innen påfølgende år.

Rapporteringsfrist er ved årsmeldingen - innen 1. desember.

Merk: Dersom klubben ikke har brukt opp midlene, må disse tilbakebetales til 4H Norge, før de kan få tildelt evt. nye midler.

Bruk av Frifondmidlene
Skal brukes til:Skal IKKE brukes til:
Ny lokal aktivitetLønne ansatte
Eksiterende lokal aktivitetInnsamlinsaktivitet
bygge egenkapital
utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet
Innkjøp av rusmidler

Illistrasjon Frifond og momskompensasjon
Klikk på bildet for å se en større versjon av det.

 

Rapportering Frifond

Rapportering av Frifond gjøres på samme sted som resten av årsrapporteringen. Du kan når som helst rapportere forbruk og hva pengene har blitt brukt til, men siste frist er 1.desember.

Har ikke klubben brukt opp alle pengene, vil dere motta en faktura på restbeløpet.
Vi ber dere betale denne så fort som mulig, da det er avgjørende for å få tildelt nye midler innen 31.desember.

Rapporteringen kan gjøres på to måter - og husk å lagre:

  1. Via Min side
  2. Via Min klubb

Skjermdump Min Side