Gjennom tilretteleggingsfondet kan medlemmer søke om å få dekket ekstrautgifter som skyldes funksjonsnedsettelse og/eller andre utfordringer for å delta på kurs og leir.

Formålet med tilretteleggingsfondet er å fremme inkludering og deltakelse på 4H sine aktiviteter. Ordningen gjelder for 4H medlemmer med behov for tilrettelegging på 4H sine arrangementer.

Det kan søkes om:

a. Deltakeravgift og inntil 1.500,- for reise for nødvendig ledsager.

b. Tilrettelegging i forbindelse med aktiviteter på leir eller kurs.

Søknadene behandles fortløpende og til midlene er brukt opp.

Søk her: Søknad om støtte til tilrettelegging