Deltakerstøtte er for barn og unge under 26 år. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Deltakerstøtte er i dag ikke finansiert med tilskudd, men går fra 4H sine avsatte midler. Det er et økende antall søknader, og avsatte midler for 2024 er derfor allerede fordelt. Vi arbeider med å finne midler for ytterligere støtte, men det vil inntil videre ikke være mulig å søke om støtte for 2024.

Fyll ut skjemaet under for å søke om støtte. Det er foresatt eller klubbrådgiver som bør sende inn søknaden for medlemmet. Søknadene behandles fortløpende av et arbeidsutvalg i 4H.

Dette kan du søke om deltakerstøtte for:

  • Deltakeravgift for leir, kurs, klubbkveld o.l.
  • Transport til og fra et arrangement.
  • Nødvendig utstyr til f.eks. en leir. (NB! Undersøk muligheter for å låne utstyr først!).
  • Kostnader knyttet til ditt 4H-prosjekt.

Kriterier for å søke om deltagerstøtte:

Medlemmet og familien må ha en økonomi som tilsier at det er for krevende å delta på aktivitet eller tilrettelegge for et prosjekt uten bistand.

Medlemmet må være et aktivt og betalende medlem i 4H.

Enkelte arrangement krever betaling ved påmelding. Vi vil da først og fremst refundere beløpet slik at du får det dekte tilskuddet tilbake på konto. Om det søkes i god tid kan vi i en del tilfeller tilrettelegge vi slik at man ikke trenger å legge ut.

Ved spørsmål kontakt HR-leder Kjell Thorstensen.


NB! Grunnet økt antall søknader, og avsatte midler for 2024 allerede fordelt. Vi arbeider med å finne midler for ytterligere støtte, men det inntil videre er det dessverre ikke mulig å søke om støtte for 2024.