Det er mange måter å gå frem på når du skal starte klubb. Hvordan du skal gjøre det kommer an på mange ting, for eksempel om det har vært klubb der før, om folk i området kjenner til 4H, om du allerede vet om mange som vil være med i klubben, om du allerede har voksne som vil hjelpe til osv.

Det kan være lurt å spørre skolen om du kan få noen få minutter til å fortelle om 4H i noen av klassetrinna. Hvis du ikke får det, kan du kanskje få sende med brosjyre og invitasjon i ranselpost, få legge ut en melding på klassenes Facebook-gruppe eller noe annet.

Planlegg et informasjonsmøte som du kan invitere til når du f.eks. er på skolen for å fortelle om 4H. På informasjonsmøtet kan du f.eks. starte med veldig kort informasjon om 4H til både barn/unge og foreldrene. Deretter kan du ha aktiviteter for barna, samtidig som foreldrene får mer informasjon, før dere avslutter f.eks. avslutter med noe enkel mat til alle.

4H er så mye og driver med så mye at det kanskje kan være vanskelig å skjønne hva et medlemskap i 4H inneholder. Sett gjerne opp en årsplan eller halvårsplan, sånn at de som lurer på om dem skal bli med kan se akkurat hva denne 4H-klubben skal drive med den nærmeste tiden.