Gode råd og tips finnes på ressurssidene på 4h.no.

Se spesielt heftene:

Du kan også spørre fylkeslaget ditt hvis det er noe du lurer på. Alle fylkeslag har et 4H-kontor med én eller flere ansatte. I tillegg har alle fylkeslag et fylkesstyre. I noen fylker får klubbene en egen kontaktperson i fylkesstyret, men du kan uansett alltid ta kontakt med 4H-kontoret dersom du ønsker det.

Flere fylkeslag sender også ut månedlig nyhetsbrev til klubbene, der det fortelles og minnes om ting som skal gjøres.

Klubben får også tilsendt Klubbservice - et elektronisk nyhetsbrev med nyttig informasjon om hva som skjer i organisasjonen, frister og aktiviteter mv., hver måned.