Bruk av Frifondmidler
Skal brukes til:Skal IKKE brukes til:
Ny og eksiterende lokal aktivitet for medlemmer.Lønn eller honorar
- Utgifter til lokale aktiviteter og kursInnsamlingsaktiviteter
- Unne seg noe godt på klubbmøterBygge egenkapital eller investeringer
- Utstyr til drift av klubben som er med på å bygge opp under lokal aktivitet. Eks bålpanne, telt, kano, tursekker, profilklær, etc.Utenfor Norge, dvs. til aktivitet eller innkjøp i utlandet.
Innkjøp av rusmidler, alkohol eller tobakk.
Finansiere sentralleddets aktivitet, dvs klubbkontingent eller kontorstøtte.
Egenandel eller tilsvarende for klubbene for deltakelse på sentrale arrangementer - se paragraf 10.