Bruk av Frifondmidler
Skal brukes til:Skal IKKE brukes til:
Ny og eksiterende lokal aktivitet for medlemmer.Lønn eller honorar
Utgifter til lokale aktiviteter og kurs arrangert av klubben, eksempel førstehjelpskurs, motorsagkurs, inngang til klatrepark, leie av kano etc.Innsamlingsaktiviteter
Servering på klubbmøter og -aktiviteter, eks. ingredienser til mat og drikke, eller kjøp av pizza o.l.Bygge egenkapital eller investeringer
Utstyr til drift av klubben som er med på å bygge opp under lokal aktivitet. Eksempel spill, volleyballnett, bålpanne, telt, kano, etc.Utenfor Norge, dvs. til aktivitet eller innkjøp i utlandet.
Innkjøp av rusmidler, alkohol eller tobakk.
Finansiere sentralleddets aktivitet, dvs klubbkontingent eller kontorstøtte.