Bruk av Frifondmidler
Skal brukes til:Skal IKKE brukes til:
Ny lokal aktivitetLønne ansatte
Eksisterende lokal aktivitetInnsamlingsaktivitet
Bygge egenkapital
Utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet
Innkjøp av rusmidler
Egenandel eller tilsvarende for klubbene for deltakelse på sentrale arrangementer